Det går pengene til

Se hvilke 28 projekter der fik støtte i 2018

Pengene fra Knæk Cancer 2018

Når vi står sammen og indsamler penge til Knæk Cancer år efter år, er vi alle sammen med til at bekæmpe kræft.

De penge, som bliver indsamlet i år, går til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte – og fordeles i nedenstående puljer:

1
Børnecancerfonden

Ca. 270 danske børn under 19 år får hvert år kræft. Fire ud af fem overlever deres diagnose, men mange har varige skader efter den intensive behandling. Derfor støtter vi Børnecancerfonden i deres arbejde med at forske i diagnostik og behandling, samt at støtte de familier og børn, der rammes, med viden, rådgivning og aktiviteter.

2
To nationale forskningscentre

To nationale forskningscentre
Kræftens Bekæmpelse vil med penge fra Knæk Cancer-indsamlingen støtte to nationale forskningscentre, der kan bidrage med forskningsresultater på højt niveau, og som samarbejder med alle relevante kræftforskere og -læger i Danmark. De to forskningscentre er:

  • Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft
    Der er sket store fremskridt på kræftområdet gennem de seneste år, men desværre har ikke alle patienter lige meget gavn af det. Vi vil etablere et nyt forskningscenter, som skal sikre, at også socialt svage kræftpatienter har gavn af landvindingerne på kræftområdet.
  • Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft
    Vi vil etablere et nyt forskningscenter, der skal arbejde for at forbedre behandlingen af patienter med kræft i blodet, blandt andet ved at teste og udvikle lægemidler, der rammer den helt ’specifikke udgave’ af sygdommen hos hver enkelt patient.
3
Unge forskere

Der er behov for at udvikle og forfine forskellige behandlingsmetoder. Heldigvis er der flere unge danske kræftforskere, som har et stort potentiale for at gøre dette. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse gerne investere i nogle af de lovende unge kræftforskere, som dagligt møder kræftpatienterne og deres problemer. Det kan forkorte vejen mellem arbejdet i laboratorierne til patienterne.

4
Pårørende

Pårørende til kræftpatienter bliver belastet, når deres nære rammes af kræft. De påtager sig ofte rollen som tovholder for sygdomsforløbet samt de praktiske opgaver, der får hverdagen til at fungere. Derudover bruger de pårørende også mange kræfter på at støtte eventuelle andre pårørende. Mange oplever dog at mangle støtte fra sundhedspersonalet til at overskue de mange udfordringer og efterspørger opmærksomhed på, hvordan de kan blive inddraget i sygdomsforløbet. Derfor har vi afsat midler til at undersøge, hvordan man i fremtiden kan hjælpe de pårørende.

5
De 7 tegn

Tidlig opsporing af kræft er afgørende for en god, skånsom og effektiv behandling og øger muligheden for at overleve. Symptomkendskab og tidlig lægesøgning er helt centrale faktorer for, at dette kan ske. Siden 2015 har kampagnen De 7 tegn haft fokus på at øge danskerne viden om tegn, der kan være symptomer på kræft, og på at motivere danskerne til at gå til læge, hvis de oplever et af tegnene. Kampagnen har allerede betydet, at kendskabet til symptomer på kræft er steget, og at flere har søgt læge. Men arbejdet fortsætter, så endnu flere kan komme til lægen i tide.

6
Praktiserende læger og kræft

Kræftens Bekæmpelse vil - sammen med de praktiserende læger og regionerne – arbejde på at styrke de praktiserende lægers indsats i mødet med kræftpatienter. Praktiserende læger er centrale i de fleste kræftpatienters forløb – både fordi deres tidlige reaktion er afgørende for, om behandlingen lykkes, men også fordi deres støtte under og efter behandling er essentiel for mange kræftpatienter.

7
Fuld af Liv – mindre alkohol til unge

Hvert år får mindst 1.800 danskere en kræftsygdom som følge af deres alkoholindtag. Siden 2014 har Kræftens Bekæmpelse, i samarbejde med TrygFonden, via kampagnen Fuld af Liv sat fokus på danske unges tidligere alkoholdebut samt deres store alkoholforbrug. Det har ført til øget dialog mellem unge, forældre og relevante aktører om, hvordan vi i fremtiden kan undgå, at alkohol er mere reglen end undtagelsen i dansk ungdomskultur. Det gode arbejde skal fortsætte – både nationalt og lokalt – for på sigt at forebygge de mange alkoholrelaterede kræfttilfælde.

8
Tidlig ’Breaking News’

Når der afholdes store internationale forskningsmøder på kræftområdet, kommer der ofte ’Breaking News’, med nye behandlingsmetoder eller indsatser, der tilsyneladende har vist gode resultater. Men der går typisk lang tid, inden sådanne nye tilbud afprøves i for eksempel Danmark. Kræftens Bekæmpelse afsætter derfor midler til, at betydelige positive resultater mere effektivt bliver afprøvet her i landet og derved hurtigere kan finde vej til de danske patienter.

9
Ny medicin og bedre patientinvolvering

Ny kræftmedicin tages i brug på baggrund af grundig videnskabelige undersøgelser, men når medicinen anvendes i almindelig daglig praksis, kan erfaringen med medicinen være anderledes end den i laboratorierne. For eksempel anvendes medicinen ofte til en bredere patientgruppe, hvor patienterne kan have flere samtidige sygdomme, og der kan opstå andre bivirkninger end dem, der oprindeligt er undersøgt. Kort sagt er der brug for mere viden om, hvordan den nye medicin modtages, og hvem den gavner eller ikke gavner – både via patienters og lægers erfaringer.

10
Fælles beslutningstagning

Flere undersøgelser viser, at patienter ville have valgt anderledes, hvis de var bedre informeret om fordele og ulemper og virkninger og bivirkninger af forskellige behandlingsformer. Ønsket er, at patienter og pårørende i endnu højere grad skal med på råd, når der skal træffes en beslutning om behandling, samtidig med at det gode beslutningsgrundlag for patient og læge fortsat sikres. Vi er nu kommet med en række bud på forskellige tiltag og har etableret et netværk, kaldet ’Sammen om valg’, der skal understøtte den fremtidige implementering af tiltagene.

11
Bevar normalvægten – forebyg kræft

Overvægt øger risikoen for at udvikle 13 kræftformer, heriblandt nogle af de hyppigste kræftformer som for eksempel tyktarmskræft og brystkræft. Forskning viser, at overvægt desværre er et stigende sundhedsproblem i Danmark, og prognoser peger på, at andelen af overvægtige og svært overvægtige vil stige fra ca. 50 pct. af danskerne i dag til 70 pct. i 2045. Det vil betyde 50.000 nye kræfttilfælde som følge af overvægt. Det er svært at behandle overvægt, og derfor er forebyggelse meget vigtig. Kræftens Bekæmpelse vil derfor fokusere på at knække fedmekurven gennem samfunds- og normændringer, som kan hjælpe alle danskere med sundere kostvaner og mere fysisk aktivitet.

12
Bugspytkirtel- og æggestokkræft

Bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene er to meget alvorlige kræftsygdomme med høj dødelighed. Kræftens Bekæmpelse vil derfor forbedre indsatsen på de to områder. Dansk Pancreas Gruppe og Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe skal hjælpe med at pege på områder i udrednings- og behandlingsforløbet, hvor der er særlig grund til at forske i forbedringer af indsatsen.

Støt via SMS

SMS KNÆK til 1422

og støt med 150 kr.

Støt via MobilePay

Send et valgfrit beløb til

15 10 65

og støt Knæk Cancer

På knappen nedenfor kan du også læse mere om de projekter, der allerede har fået støtte fra Knæk Cancer, og om dem som kommer i gang i år – afhængig af det samlede indsamlede beløb.
Hver en krone tæller i arbejdet med at sikre et liv uden kræft – så lad os igen i år stå sammen, Danmark.

Se hvad Knæk Cancer midlerne tidligere er gået til

Del denne side