Forskning i bedste brug af partikelterapi

Af Jytte Dreier og Camilla Rich, Kræftens Bekæmpelse

I januar 2019 slår Aarhus Universitetshospital dørene op for Danmarks første partikelterapicenter, og kan tilbyde de første patienter behandling med partikelterapi - en mere effektiv og skånsom form for strålebehandling for mange patienter. Men siden sommeren 2015 har en gruppe af ca. 70 forskere – blandt andre læger, fysikere og dataeksperter – været i fuldt gang med forskning, der skal sikre, at lægerne får optimale redskaber til at kunne udvælge, hvilke patienter der skal tilbydes den nye effektive og skånsomme strålebehandling, og hvordan den gives bedst muligt.

Med Knæk Cancer indsamlingen i 2014 modtog Cai Grau ni mio. kr. til forskningen, der skal ruste os til at tage det nye Center for Partikelterapi og den nye behandling i brug.

-Vi har arbejdet intenst på at indsamle data om bivirkninger ved strålebehandling og partikelterapi, så vi, når vi slår dørene op for partikelterapicentret, er klar til at tage imod de patienter, som har størst gavn af partikelterapi, siger professor Cai Grau.

Partikelterapi er ikke for alle kræftpatienter

For partikelterapi er nemlig ikke den bedste behandling for alle kræftpatienter. Cai Grau skønner, at det drejer sig om ca. 10 pct. af de kræftpatienter, der i dag får den traditionelle strålebehandling, som vil have særlig gavn af partikelterapi.

Forskerne har blandt andet undersøgt de bivirkninger kræftpatienterne oplever efter strålebehandling, og hvordan bivirkningerne hænger sammen med stråledosis i det raske væv omkring kræften. Derved har de opnået en større viden om, hvilke patienter, der vil have gavn af denne nye type behandling. Andre af projekterne har søgt mere viden om, hvordan partikelterapi påvirker cellerne i strålefeltet, og derved hvordan behandlingen skal planlægges, så der opnås bedst mulig behandling med færrest bivirkninger.

-Vi ved, at de fleste børn vil have mere gavn af partikelterapi, men behandlingen vil formentlig også gavne voksne kræftpatienter. Derfor er vi i gang med at udvikle teknikker til at kunne udvælge de voksne patienter, som vil have mest gavn af behandlingen. Vi vil jo sikre os, at alle patienter får så få bivirkninger og senfølger som muligt, fortæller professoren og tilføjer:

En række andre delprojekter har undersøgt de fysiske og tekniske faktorer, der har betydning for den optimale planlægning og gennemførelse af partikelterapi.

-Vores mål er i det hele taget, at det nye center bliver blandt et af verdens førende centre i partikelterapi, og det bliver vi. Næste skridt i projektet er at starte kliniske forsøg, når Dansk Center for Partikelterapi starter behandlingen af patienter i 2019.Vi vil starte med patienter med kræft i hjernen og hoved-hals området - og dernæst børn. Senere forventer vi at starte med en lang række andre kræftformer, siger Cai Grau.

Læs mere om projektet

Læs mere om hvad pengene fra Knæk Cancer går til

Støt via SMS

SMS KNÆK til 1422

og støt med 150 kr.

Støt via MobilePay

Send et valgfrit beløb til

15 10 65

og støt Knæk Cancer

Del denne side