Bobby Zacharie sætter fokus på senfølger i tre projekter

Af Jytte Dreier og Camilla Rich, Kræftens Bekæmpelse

Flere og flere overlever i dag deres kræftdiagnose. Men for en stor del af kræftoverleverne er livet et andet, end det var før sygdommen. Kræftbehandlingen og sygdomsforløbet har givet skader på krop, sind – eller begge dele.

Mange kræftpatienter er f.eks. bekymrede for at få tilbagefald, og en del udvikler angst i årene efter. Det vigtigt at se nærmere på, hvordan man kan afhjælpe disse problemer. Forskning peger på, at mindfulness rent faktisk er en af de ting, der kan hjælpe på stress, angst og depression efter et kræftforløb. 

- Tanker og bekymringer kan forhindre os i at være til stede her og nu, og det kan føre til depression, stress og angst. Og her kan mindfulness hjælpe, for mindfulness går ud på at vågne op til det liv, vi har, i stedet for at være i det liv, der allerede har været - eller som kommer, fortæller professor, dr. med. Bobby Zachariae fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. 

Patienter er med til at udvikle mindfulnessprogram

Takket være danskernes indsamling til Knæk Cancer i 2013, fik Bobby Zachariae og hans gruppe midler til at udvikle et online mindfulnessprogram. Det sker i samarbejde med en gruppe kræftpatienter, så det tilpasses patienternes behov og ønsker. Derefter skal det afprøves hos en gruppe af brystkræft- og prostatakræftpatienter, som oplever stress, angst og depression.

Øvelserne skal gerne kunne hjælpe patienterne til bedre at acceptere og rumme de svære følelser og det fysiske ubehag, man kan opleve i forbindelse med kræft. Ved at udvikle et online program sikrer man, at øvelserne lettere kan udbredes, så flere kræftpatienter kan få hjælp til at håndtere stress, angst og depression.

Lige nu er dataindsamlingen fra de forskellige testundersøgelser afsluttet og på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus Universitetshospital, arbejder forskerne, ledet af Bobby Zachariae, med at udarbejde den endelige analyse.

- De indledende undersøgelser har været meget lovende, men de endelige resultater foreligger først næste forår. Hvis vores forventninger holder stik, vil det online program dog kunne komme mange flere kræftoverlevere til gavn i fremtiden, fortæller Bobby Zachariae.

To andre igangværende projekter

Bobby Zachariae og hans gruppe er i gang med to andre spændende forskningsprojekter - takket være Knæk Cancer indsamlingerne i 2014 og i 2016. Det ene undersøger, hvorvidt lysterapi kan mindske den træthed, som mange kræftpatienter oplever efter strålebehandlingen. Her skal Bobby Zachariaes team snart i gang med at bearbejde de mange data, som de har samlet ind siden oktober 2015. Det andet projekt skal forsøge at takle angst for tilbagefald via gruppeterapi. Undersøgelsen er den første af sin slags blandt danske kræftoverlevere, og kan på sigt føre til en let tilgængelig og potentielt omkostningseffektiv psykologisk behandling for angst blandt kræftpatienter.

Læs mere om Bobby Zachariaes forskningsprojekter:

Online mindfulness skal hjælpe på stress, angst og depression
Lysterapi skal mindske trætheden hos kræftpatienter
Behandling af angst for tilbagefald af kræft

Læs mere om hvad pengene fra Knæk Cancer går til

Støt via SMS

SMS KNÆK til 1422

og støt med 150 kr.

Støt via MobilePay

Send et valgfrit beløb til

15 10 65

og støt Knæk Cancer

Del denne side