Kalk og strøm skal slå kræftceller ihjel

Siden 2015 har forskere på Herlev Hospital undersøgt, om kalk og strøm kan nedkæmpe kræftceller, der har spredt sig til huden. Forsøgsbehandlingen har vist gode resultater – og kan muligvis også påvirke immunforsvaret, så det bedre selv kan slå kræftcellerne ihjel.

Det er Knæk Cancer midler, der har ført til de spændende resultater, der kan få indflydelse på fremtidens kræftbehandling. Fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2014 blev der givet 1,5 mio. kr. til forskere, der har undersøgt effekten af en behandling, hvor man ved hjælp af strøm lukker kalk direkte ind i kræftcellerne. Og resultaterne er overraskende gode.

Behandlingen fjerner to ud af tre metastaser i huden

- Vi har testet behandlingen på en række patienter, hvor deres kræft havde spredt sig til huden, også kaldet metastaser. Og vi kan faktisk se, at behandlingen fjerner to ud af tre metastaser. Eftersom behandlingen er både billig, simpel og tilsyneladende med meget få bivirkninger, så tror vi på, at den kan få meget stor betydning i fremtiden, siger Julie Gehl, professor, overlæge, dr.med.

image

Patienter får enten kalk eller kemo

 

I første omgang har lægerne testet behandlingen på patienter, hvor kræften har spredt sig til huden. Forsøget gik ud på, at patienterne fik behandlet deres metastaser med enten kalk eller kemoterapi, der i begge lukkes ind i cellen ved hjælp af elektriske pulse.

Patienterne blev derefter fulgt i et halvt år, og først der fik patient og læge at vide, hvilket stof der blev givet i de enkelte metastaser.

Syv patienter med samlet 34 metastaser i huden har fået behandling med enten kemoterapi eller kalk og derefter de elektriske pulse.

Se de offentliggjorte resultater 

- Hos en af patienterne så vi, at behandlingen også virkede på de metastaser, som vi ikke behandlede. Og det tror vi hænger sammen med, at behandlingen tilsyneladende gør immunforsvaret i stand til at genkende kræftcellerne og dermed slå dem ihjel. Vi tænker derfor, at behandlingen med kalk og strøm i fremtiden kan kombineres med de meget lovende behandlinger med immunterapi, forklarer Julie Gehl. Resultaterne er offentliggjort her

Se flere resutater

Se flere resultater

Forskerne har netop afsluttet det første forsøg med kalk og strøm hos patienter med hoved-halskræft, hvor sygdommen var kommet tilbage, og der ikke var yderligere behandlingsmuligheder. Resultaterne var lovende, og artiklen med de færdige resultater er nu indsendt til et videnskabeligt tidsskrift. Metoden er nu ved at blive afprøvet til patienter med tarmkræft, og dette foregår på Sjællands Universitetshospital i samarbejde mellem kirurgisk og onkologisk afdeling.

Derudover har forskerne vist, at normalt væv tåler behandlingen bedre end kræftsvulster, hvilket også er meget væsentligt, da det betyder færre bivirkninger.

Se resultaterne 

Enkel og billig behandling

Julie Gehl har store forventninger til den nye behandling, som hun håber kan få stor betydning. Ikke kun herhjemme, men især i lav- og mellemindkomst lande, hvor næsten 80 pct. af verdens kræftpatienter bor, og hvor man har dårligt råd til de meget dyre kræftbehandlinger.

- Behandling med kalk og strøm er både enkel og billig. Og netop fordi den er billig, er det ikke et forskningsfelt, som der vil blive investeret større beløb i fra medicinalindustrien. Derfor er vi meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra Knæk Cancer - uden den var vi ikke kommet hertil, hvor vi er i dag, siger Julie Gehl.

Forskningsprojektet er startet på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, og arbejdet fortsætter nu på Sjællands Universitetshospital.