Pårørende klædes bedre på til at hjælpe kræftpatienten

Metoden med et spørgeskema og en særlig samtale giver mere tilfredse og velinformerede pårørende. Arkivfoto: Pernille Bering
Et spørgeskema og en særlig pårørendesamtale med en sygeplejerske har vist sig at være en enkel metode til at klæde pårørende bedre på til at hjælpe et kræftramt familiemedlem. Metoden er udviklet med støtte fra Knæk Cancer.

Spørgeskemaet indeholder 14 spørgsmål om alt det, som de pårørende kan tænkes at savne information om. Det er for eksempel spørgsmål om sygdom og behandling, og hvordan de pårørende kan hjælpe den kræftramte.

De pårørende udfylder spørgeskemaet derhjemme. Derefter får de en samtale med en sygeplejerske, der på baggrund af skemaet kan give den information, som de pårørende mangler.

Og det giver mere tilfredse og velinformerede pårørende. Det viser en ny undersøgelse blandt pårørende på Herlev Hospital, som er støttet af Knæk Cancer.

Større tryghed

Undersøgelsen viser, at brugen af spørgeskemaet og samtalen forbedrer de pårørendes oplevelse af mængden af information, kvaliteten af information og kommunikation, samt det at blive set og anerkendt som pårørende.

- Det giver forhåbentlig en større tryghed i forhold til at hjælpe kræftpatienten derhjemme, siger Line Lund, der er ph.d. og forsker og har stået i spidsen for projektet.

Pårørende føler sig ikke klædt godt nok på

Line Lund fremhæver, at der er tale om en ret simpel metode til at løse et stort problem. Mange pårørende føler sig nemlig ikke klædt på til opgaven med at hjælpe de kræftramte i hjemmet.

Line Lund
Det nye er, at der er en samtale med en sygeplejerske specifikt for de pårørende, og spørgeskemaet sikrer, at man kommer hele vejen rundt, siger forsker Line Lund. Privatfoto.

De mangler grundlæggende viden om for eksempel kræftpatientens sygdom, behandling, og eventuelle bivirkninger.

- Selv om de pårørende er sygehusets forlængede arm i kræftbehandlingen, står de ofte lidt på sidelinjen og får ikke altid den information, de har brug for. De får måske ikke selv stillet de rigtige spørgsmål, og det er heller ikke sikkert, at de pårørende hører alting første gang, forklarer Line Lund.

- Der er derfor et stort behov for, at vi anerkender de pårørendes rolle og giver dem en hjælpende hånd, siger hun.

Spørgeskema sikrer, at man kommer hele vejen rundt

Spørgeskemaet er udviklet og afprøvet på Herlev Hospital med støtte fra bl.a. Knæk Cancer. I det nye projekt deltog 199 pårørende til kræftpatienter. Halvdelen fik den almindelige indsats, der gives til pårørende, når de er med den kræftramte til konsultationer, behandlinger, mv. i ambulatoriet. Den anden halvdel fik en ekstra samtale med en sygeplejerske på baggrund af spørgeskemaet.

Forskerne målte de pårørendes tilfredshed i starten af projektet, samt efter samtalen med sygeplejersken.

- Det nye er, at der er en samtale med en sygeplejerske specifikt for de pårørende, og spørgeskemaet sikrer, at man kommer hele vejen rundt, fordi svarene viser, hvad de savner at få information om, forklarer Line Lund.

I øjeblikket er hun og hendes kolleger i dialog med Herlev Hospital om at videreudvikle metoden og få den i brug på flere afdelinger. Det sker også med støtte fra Knæk Cancer.

- Vi skal gøre det på en måde, så det ikke kræver meget af personalet, for de har en presset hverdag og ingen ekstra tid at give af, siger Line Lund.

Resultaterne er offentliggjort her: Lund L, Ross L, Petersen MA, Sengelov L, Groenvold M. Improving information to caregivers of cancer patients: the Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More and Earlier information Supply (HERMES) randomized controlled trial. Journal of Supportive Care in Cancer 2019 Jun 8. doi: 10.1007/s00520-019-04900-3.

De 14 spørgsmål

Den nye metode består helt enkelt af, at den pårørende får en særlig samtale med en sygeplejerske på baggrund af et spørgeskema, som skal afklare, hvad den pårørende savner at vide. Spørgeskemaet indeholder disse 14 spørgsmål:

Savner du information om:

 • hvordan sygehusvæsenet fungerer i forhold til behandling af kræft?
 • hvor lang tid man skal vente på forskellige tidspunkter i forløbet?
 • sygdommen og sygdomsforløbet?
 • behandlingen?
 • hvilke bivirkninger behandlingen kan give?
 • hvad man som pårørende skal holde øje med af symptomer og bivirkninger?
 • hvordan man bedst hjælper og støtter personen med kræft?
 • forventelige psykiske reaktioner hos en person med kræft?
 • ernæring?
 • motion?
 • hvordan man søger information på internettet (f.eks. på www.cancer.dk)?
 • hvem man som pårørende kan henvende sig til, hvis der opstår spørgsmål eller problemer?
 • rettigheder og muligheder for hjælp (f.eks. hjemmehjælp, psykolog, plejeorlov, forsikringer, mv.)?
 • hvor man som pårørende kan få hjælp?

Den nye metode har fået navnet HERMES, der står for ‘Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More and Earlier information Supply’.

Knæk Cancer støtter forskningen

 • Projektet ’Bedre information til pårørende’ fik 1.047.500 kr. fra Knæk Cancer 2013.
 • I 2018 fik forskerne yderligere 2,1 mio. kr. fra Knæk Cancer til at videreudvikle og teste samtalemetoden, så den i stor skala kan bruges på danske kræftafdelinger.