Bedre strålebehandling til børn med kræft

Læge Maja Vestmø Maraldo forsker i at gøre strålebehandling mere effektiv for børn. Foto: Tomas Bertelsen
Læge Maja Vestmø Maraldo fra Rigshospitalet fik 1,5 mio. kr fra Knæk Cancer 2016 til sit forskningsprojekt.

Det er heldigvis sjældent, at børn får kræft, og samtidig er behandlingerne i dag så gode, at langt de fleste overlever sygdommen. Hvert år rammes omkring 150 børn af kræft, og i de nordiske lande er 85 pct. af dem stadig i live efter fem år.

Men behandlingerne kan give bivirkninger, og derfor er det vigtigt at blive ved med at forske i at gøre behandlingerne mere effektive og skånsomme. Et af de forskningsprojekter ledes af læge og ph.d. Maja Vestmø Maraldo på Rigshospitalet. Hun forsker i, om en særlig teknik, som allerede bruges til en del voksne patienter, også kan gøre strålebehandlingen mere effektiv for børn.

I al enkelhed går forsøget ud på, at børnene tager en dyb indånding og holder vejret i 20 sekunder.

– Vi håber, at åndedrættet betyder at vi kan give en mindre dosis stråling, så risikoen for senfølger bliver mindre, forklarer Maja Vestmø Maraldo.

Første resultater på vej

Når teknikken bliver brugt til voksne, skal de holde vejret fire til seks gange under behandlingen.

– Når man holder vejret, udvides lungerne, og hjertet trækkes lidt ned i brysthulen, samtidig med at organerne arbejder mindre. Det gør det nemmere at give mere præcis strålebehandling mod kræftknuden, samtidig med at hjerte, lunge og bryst får mindre medbestråling, siger Maja Vestmø Maraldo.

I forsøget samarbejder de danske forskere med kolleger i en række nordiske lande, blandt andet Finland. Netop i Finland har den første patient netop afsluttet sin strålebehandling med den nye teknik.

I Danmark er der indtil videre 14 kræftramte børn i forsøget, og af dem er tre gået videre til at få behandling med holdt åndedræt.

– Vi er meget spændte på at analysere resultaterne, når de kommer ind, og vi håber på, at det kan forbedre behandlingerne for børn fremover, siger Maja Vestmø Maraldo.

Hvis teknikken viser at give bedre behandling, vil den især være relevant for børn med lymfekræft, da de typisk bliver bestrålet mod overkroppen. Men også børn med kræftknuder i brysthule eller mave vil kunne få gavn af den.

Knæk Cancer støtter forskningen

  • Projektet ’Færre gener af strålebehandling til børn’ fik 1,5 mio. kr. fra Knæk Cancer 2016.
  • Forud for forsøget har forskerne udført et pilotforsøg med både raske og syge børn for at undersøge, om børnene kunne forstå instrukserne og rent faktisk også kunne holde vejret. Her deltog 30 både syge og raske børn og unge ned til fem år.
  • Konklusionen var, at før-skole-børn og drenge på seks år og derunder havde for svært ved at forstå instrukserne til, at teknikken kan bruges til dem. De børn, der var syge, havde generelt lettere ved at forstå og udføre teknikken – formentlig fordi de i forvejen er vant til undersøgelser og instrukser fra hospitalspersonalet.