Regnskab

Video Url

Indsamlings- og lotteriregnskab Knæk Cancer 2024

 

Det konsoliderede regnskab for Knæk Cancer er en summering af vores to regnskaber ”indsamlingsregnskab” og ”lotteriregnskab”. 

Indsamlingsregnskabet skal være tilgængeligt hos Indsamlingsnævnet. Lotteriregnskabet skal godkendes af Støttekomiteen, som ejer vores spilletilladelse. Det konsoliderede regnskab er det, som viser det samlede resultat af kampagnen – dvs. både indtægter fra donationer, sponsorer m.m. og fra sms-/telefon-lotterierne og de samlede omkostninger ved hele kampagnen.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad der ligger under vores omkostninger:

I uge 43 producerede TV 2 tre programmer i forbindelse med Knæk Cancer. Kræftens Bekæmpelse dækker de omkostninger, som TV 2 har ved at lave disse programmer. I 2023 var det programmerne: Audition 1, Audition 2 og Knæk Cancer - et show for sagen.

Regnskabspunktet ”Produktion” indeholder også udgifter til staten i form af moms. 

 

Indsamlingsaktiviteter indeholder omkostninger til indkøb af Knæk Cancer-pins, opsætning og drift af call center i Knæk Cancer live lørdag aften, lønninger til phonere, der ringer ud til erhvervslivet, porto, print og kuvertering af ca. 45.000 breve til erhvervslivet. Regnskabspunktet ”Indsamlingsaktiviteter” indeholder også udgifter til staten i form af moms.

Eksterne konsulenter indeholder omkostninger til en række underleverandører til f.eks. call center, sms-lotterier, kampagnesite. Herudover har vi omkostninger til revision, som sikrer et godkendt og revisorpåtegnet regnskab til offentligheden. Regnskabspunktet ”Eksterne konsulenter mv.” indeholder også udgifter til staten i form af moms.

 

Gevinstafgift indeholder afgifter (17,5% af værdien) til staten i forbindelse med udlodning og sponsorerede gevinster.