Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Støttekomitéen til fordel for Kræftens Bekæmpelse

Baggrund
Støttekomitéen til fordel for Kræftens Bekæmpelse har til formål at støtte op om Kræftens Bekæmpelses arbejde. Dette sker blandt andet i forbindelse med KNÆK CANCER.

Støttekomitéen til fordel for Kræftens Bekæmpelse (herefter ”Støttekomitéen”, ”vi”, ”vores”), er i henhold til databeskyttelseslovgivningen forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv.     

Denne privatlivspolitik redegør for vores indsamling af oplysninger, der identificerer eller kan identificere fysiske personer (herefter benævnt ”Personoplysninger”), og som indsamles af Støttekomitéen. Privatlivspolitikken er en hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvilke former for indsamlinger vi foretager. Privatlivspolitikken indeholder også en række andre oplysninger, som vi skal give dig.  

Personoplysninger behandles i henhold til de til enhver tid gældende regler, og vi er opmærksomme på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling af alle Personoplysninger, vi modtager.

Oplysninger, som vi indsamler, formål, grundlag, videregivelse og sletteregler
Vi indsamler Personoplysninger om dig i forskellige situationer. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan Støttekomitéen behandler dine oplysninger, når du deltager i konkurrencer under KNÆK CANCER.

Konkurrencedeltagere
Vi indsamler følgende kategorier af Personoplysninger om dig, hvis du har ydet bidrag til Støttekomitéen ved at deltage i konkurrencerne under KNÆK CANCER kampagnen:

  • Mobiltelefonnummer
  • Fastnet telefonnummer

Dette gør vi med henblik på at kunne håndtere din deltagelse i vores konkurrence og for at kunne kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til vores formål som Støttekomité, hvilket er at understøtte Kræftens Bekæmpelses arbejde for kræftsagen.

Hvis du vinder en af vores konkurrencer, behandles følgende øvrige oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse

Disse oplysninger er nødvendige med henblik på at kunne distribuere din præmie.

Betalinger
Hvis du deltager i en SMS konkurrence trækkes beløbet via din telefonregning. For at kunne lave en betaling via SMS, skal du hos dit teleselskab have tilladt indholdstakserede SMS´er. Dette betyder, at der automatisk trækkes et bestemt beløb på din mobilregning, som går til Støttekomitéen og dermed til Kræftens Bekæmpelses arbejde.

Retsgrundlag
Vores grundlag for denne indsamling er dels vores aftale med dig om, at du deltager i konkurrencer iværksat af Støttekomitéen til fordel for Kræftens Bekæmpelse (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), hvorfor vi har brug for at kunne behandle dine data i tilfælde af, at du bliver en heldig vinder i en konkurrence og dels vores legitime interesse i at indsamle disse oplysninger (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi er rigtig glade for din deltagelse i konkurrencen og dermed din støtte til Kræftens Bekæmpelses arbejde. Af den grund vil vi gerne kontakte dig op til næste års KNÆK CANCER for at høre, om du igen måtte have lyst til at deltage i kampagnen. Af den grund gemmer vi dit mobiltelefonnummer og benytter det udelukkende til at kontakte dig om KNÆK CANCER.

Hvis du vinder en konkurrence, vil dine data blive videregivet til TV2 og vores sponsorer med henblik at aftale, hvordan du modtager din præmie. Vores grundlag for at videregive dine data er vores aftale med dig om, at du deltager i vores konkurrencer (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Hvordan vi opbevarer de oplysninger, vi indsamler
Dine Personoplysninger indsamles og opbevares, og vi passer rigtig godt på dem. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere og vi kontrollerer vores sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå, at dine Personoplysninger hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med lovgivningen.   

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

Vi bruger databehandlere til at hjælpe os med at behandle oplysningerne under vores instruks. Databehandlerne forestår den tekniske behandling af oplysningerne.

Vi påser, at databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Oplysningerne lagres på servere inden for EU og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger
Når vi opbevarer dit mobilnummer eller fastnettelefonnummer, gør vi det af hensyn til to forskellige formål.

Det ene formål er at kunne leve op til reglerne for bl.a. bogføring. Denne opbevaringsperiode er fem år og i henhold til dette lovpligtige formål behandles dine data alene til netop dette formål.

Det andet formål er vores legitime interesse i vedvarende at støtte Kræftens Bekæmpelses arbejde for kræftsagen. I forhold til at kunne kontakte dig igen op til nye sæsoner med KNÆK CANCER, opbevarer vi derfor dine data i 3 år efter din seneste henvendelse. 

Deling af dine personoplysninger
Vi videregiver som udgangspunkt ikke data om dig, når du deltager i vores konkurrencer, med mindre du udtrækkes som vinder i en konkurrence.

Hvis du er én af vores vindere, videregives data om dig til TV2 og vores sponsorer, med henblik på at du kan få udleveret din præmie.

Vi kan endvidere videregive dine Personoplysninger, når vi i god tro mener, at dette er nødvendigt for:

  • at overholde lovkrav, herunder hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personoplysninger med retshåndhævende myndigheder.
  • at håndhæve eller anvende vores forretningsbetingelser
  • at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, vores medarbejdere eller andre.

Udover hvad der er anført ovenfor, kan vi dele dine Personoplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, for eksempel som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder.

Dine rettigheder:
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod den behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser.

Du har herudover til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke Personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.

Du kan også til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.  Ligesom du kan udøve din ret til dataportabilitet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor. Ved din henvendelse undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine Personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig
Den dataansvarlige for dine oplysninger er:

Støttekomitéen til fordel for Kræftens Bekæmpelse
Tlf.:  35 25 75 00
Fax: 35 25 77 01
E-mail: persondata@cancer.dk 
CVR: 34641811

Ændringer og opdateringer 
Vi forbeholder os ret til løbende at ændre denne Privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i Privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.