Det går pengene til

Det går Knæk Cancer midlerne 2024 til

Knæk Cancer samler i år ind for 13. år i træk. Over årene er 506 projekter igangsat takket være danskernes opbakning og de indsamlede midler. Igen i år har Kræftens Bekæmpelse peget på en række relevante indsatsområder inden for forebyggelse, forskning og patientstøtte, som potentielt kan få støtte fra dette års Knæk Cancer indsamling.

Kræftens Bekæmpelse har udpeget seks indsatsområder, som kan få støtte i år. Hvorvidt alle projekterne får støtte, afhænger af det endelige indsamlede beløb. Her kan du læse mere om de udpegede indsatsområder i prioriteret rækkefølge. Klik på hvert tema for at folde det ud.

Hvert år får cirka 200 børn fra 0-18 år kræft. Langt de fleste overlever, men mange af dem har varige senfølger efter den intensive behandling. Derfor støtter Kræftens Bekæmpelse fortsat Børnecancerfonden i deres arbejde med at forske i diagnostik og behandling, samt med at yde støtte til de familier og børn, der rammes.

Denne pulje er en bredt sammensat pulje, som skal gå til videnskabelige forskningsprojekter både inden for biologisk, translationel og klinisk forskning samt til forskningsprojekter, der beskæftiger sig med psykologiske, kulturelle og sociale aspekter af kræft.

En stigende andel af befolkningen lever med en kræftdiagnose, og mere end halvdelen af kræftpatienter har senfølger efter sygdom og behandling. Det kan dreje sig om både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle senfølger.

Denne pulje skal bruges til at løfte kvaliteten af arbejdet med senfølger og gøre indsatsen mere udbredt. Den skal støtte projekter, der sker så tæt på borgernes hjem som muligt. Indsatser skal være tværfaglige og skal enten være landsdækkende eller kunne blive det.

Psykisk mistrivsel er en samfundsudfordring, som påvirker mennesker på tværs af livsforløb og kan forstærkes ved alvorlig eller kronisk sygdom, herunder kræft. Det er en stigende og kompleks problemstilling for både patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og det samlede sundhedsvæsen.

Kræftpatienter med psykisk sygdom har dårligere overlevelse end andre kræftpatienter. Knæk Cancer støtter projekter, der arbejder i krydsfeltet mellem kræft og psykisk sygdom. Projekterne skal gå på tværs af faglighed.

Der er behov for studier, der på innovative måder kan bidrage til udvikling af nye og forbedrede tilbud og muligheder for kræftpatienter.

Pengene kan fx gå til ‘genbrug’ af kendt medicin, forskning i biomarkører og udvikling af nye forsøgsdesigns, der gør, at nye behandlinger og teknologier hurtigere kan blive taget i brug.

Mere end to ud af tre nye kræfttilfælde rammer personer over 64 år. Da forekomsten af kræft stiger med alderen, forventes det, at endnu flere vil rammes af kræft i fremtiden, alene fordi der bliver flere ældre i Danmark. I de kommende år kommer sundhedsvæsenet derfor til at diagnosticere, behandle og pleje et stigende antal ældre med kræft.

For at kunne optimere kræftforløbet for ældre med kræft er der behov for mere viden om den ældre kræftpatient i relation til hele kræftforløbet og på tværs af sektorer, som grundlag for at implementere indsatser bredt i sundhedsvæsenet og samfundet.

Det går pengene til

detgaarpengenetil.dk kan du læse mere om de projekter, som kan gå i gang, hvis der bliver samlet tilstrækkeligt med penge ind. Du kan også læse mere om de 506 projekter, som allerede er i gang med penge fra de sidste 12 år med Knæk Cancer.

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-indsamlingerne går til