Stor ros til Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi

Forskningen ved Dansk Center for Partikelterapi fremhæves i evalueringen. Centret åbnede i 2019, og en lang række forsøg er sat i gang. Arkivfoto
Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi, der blev etableret med støtte fra Knæk Cancer i 2017, modtager stor ros i evaluering iværksat af Kræftens Bekæmpelse. Centret udfører fremragende forskning, som bidrager til bedre strålebehandling af kræftpatienter i hele Danmark.

Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi (DCCC-RT) er en enestående succes og har skabt et nationalt forskningssamarbejde, der præsterer på et niveau, som er førende i verden.

Sådan konkluderer et internationalt panel af bedømmere under ledelse af David Sebag-Montefiore, professor i klinisk onkologi og sundhedsforskning ved Universitetet i Leeds, i en evaluering af forskningscentrets arbejde.

Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi blev etableret med 25 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2017 og er et af de i alt 12 nationale forskningscentre, som bygger på en bevilling fra Knæk Cancer.

De internationale bedømmere er af Kræftens Bekæmpelse blevet bedt om at evaluere forskningscentrets videnskabelige arbejde. Og der er stor ros:

- Centret har haft en videnskabelig plan af høj kvalitet. Det har gjort det muligt at forbedre strålebehandlingen på alle centre gennem omfattende samarbejde og avanceret infrastruktur og udstyr, skriver de i evalueringen.

Læs om strålebehandling mod brystkræft:

En solstrålehistorie

Læs om strålebehandling med protoner:

Mange kræftformer kan nu behandles med protonterapi

Avancerede teknikker

Som eksempler på fremragende forskning i strålebehandling nævner de internationale bedømmere forskning i nye, avancerede teknikker som FLASH, MR-Linac og protonterapi.

Bedømmerne fremhæver også den nationale ’dosisplan-bank’, der omfatter over 13.000 dosisplaner. Dosisplaner er konkrete behandlingsplaner fra patienter, der har fået strålebehandling. Ved at koble dem med kunstig intelligens er forskerne i gang med at skabe retningslinjer for, hvordan sårbare organer skånes under strålebehandling.

Næsten hver fjerde patient indgår i forsøg

En stor andel af bevillingen til Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi er brugt på klinisk forskning i samarbejde med eksperterne i de Danske Multidisciplinære Cancergrupper. I centrets femårige levetid er der igangsat 45 kliniske forsøg med strålebehandling, hvoraf de fleste har inkluderet patienter på fire eller flere hospitaler, der tilbyder strålebehandling.

Evalueringen fremhæver også den store andel af kræftpatienter, der indgår i forskningsprojekter inden for strålebehandling:

- Det er imponerende, at 10.505 patienter ud af 45.200 mulige i bevillingsperioden har deltaget i forskningsprojekter, der handler om strålebehandling som helbredende behandling, står der i evalueringen.

Bevillingen fra Knæk Cancer er givet over fem år, og centret er nu selv ansvarlig for at søge nye bevillinger og fortsætte samarbejdet. Og det skal nok lykkes, siger forskningsleder Cai Grau.

- Med Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi har vi formået at bringe det nationale samarbejde til et nyt niveau og øge kendskabet til hinandens arbejde på tværs af universiteter og hospitaler. Vi samarbejder på en ny og forpligtende måde, og det vil vi fortsætte med, siger Cai Grau.

Læs om stråleterapi mod hoved-halskræft:

Stråleterapi: Balance mellem effektiv behandling og bivirkninger

Læs interview med Henrik, der fik strålebehandling mod kræft i tungen:

'Til sidst kunne jeg hverken spise eller tale'

Strålebehandling i Danmark

 • Strålebehandling i Danmark sker på syv afdelinger, der udover 53 almindelige strålekanoner huser tre af de topmoderne såkaldte MR-Linac-maskiner.
 • Dertil kommer Dansk Center for Partikelterapi, der har behandlet patienter med protonterapi siden 2019.

Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi

Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi er en national platform for forskning indenfor stråleterapi, som involverer alle kræftafdelinger i Danmark, der giver strålebehandling, samt Center for Nukleare Teknologier på DTU og Dansk Center for Partikelterapi.

Udvalgte resultater:

 • 86 ph.d.-studerende er tilknyttet
 • 70 seniorforskere (postdocs, assoc. professorer og professorer)
 • 588 videnskabelige artikler publiceret i perioden
 • 45 kliniske interventionsstudier
 • 10.505 patienter i kliniske studier
 • 21 samarbejdsnetværk og nationale initiativer, herunder bl.a.
  kvalitetssikring af kliniske forsøg
  Implementering og udvikling af nye strålebehandlingsteknikker (MR-linac, protonterapi, FLASH)
  kræft og hjertekarsygdom

Forskningsprojekterne er enten finansieret af DCCC-RT eller relateret til centret, da centret også har tiltrukket bevillinger fra eksempelvis andre fonde.

Kilde: DCCC-RT

Læs mere om Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi (DCCC-RT):

DCCC-RT

De nationale forskningscentre

Siden 2017 er der etableret 12 nationale forskningscentre med støtte fra Knæk Cancer-indsamlingerne og i samarbejde med de enkelte regioner og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

De nationale centre har til formål at styrke dansk kræftforskning og opsamle erfaringer om udvikling og anvendelse af ny viden. Udover at bedrive landsdækkende og internationalt anerkendt forskning skal centrene på hvert deres område sikre, at de relevante danske forskningsmiljøer er en del af aktiviteterne i centret. Centrene fungerer dermed som nationalt koordinerende og igangsættende inden for hvert deres felt

En anden vigtig opgave for de nationale forskningscentre er at udbrede ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk på tværs af landet, så patienter i hele landet tilbydes den nyeste behandling eller deltagelse i afprøvning af nye eller eksperimentelle behandlinger

Bevillingerne fra Knæk Cancer er hver for sig givet over fem år, og perioden afsluttes med en evaluering, hvoraf et antal eksterne bedømmere kommer fra udenlandske forskningsinstitutioner

Læs mere om forskning støttet af Knæk Cancer:

Det går pengene til

Læs mere om de nationale forskningscentre:

Danish Comprehensive Cancer Center