Forskningsprojekt førte til fast tilbud om tidlig palliativ hjælp til kræftpatienter

– Vi har gjort palliation mindre ’farligt’ ved at bringe det ind over patientens forløb uden at det er på det tidspunkt hvor de skal dø. De fleste som deltager i forløbet hos os, bliver derimod afsluttet og udskrevet til egen læge eller kræftafdelingen
Kræftpatienter kan have stor gavn af specialiseret støtte og lindring samtidig med, at de bliver behandlet for deres sygdom. Det kan nemlig give langt mere livsglæde og livskvalitet. Det viser forskning udført på Vejle Sygehus, og som har ført til et fast tilbud om tidlig palliation til hospitalets uhelbredeligt syge kræftpatienter. Knæk Cancer har støttet projektet.

Mange forbinder ordet palliation med støtte tæt på livets afslutning. I dag er det nemlig typisk sådan, at palliativ behandling først kommer på banen, når livet er ved at være forbi for kræftpatienterne.

Men sådan er det ikke på Vejle Sygehus. Med støtte fra Knæk Cancer 2013 udførte sygehuset nemlig et forsøg, hvor de tilbød en kombination af teknikkerne fra palliativ behandling og rehabilitering til kræftpatienter, som er uhelbredeligt syge af kræft, men stadig i aktiv behandling.

301 patienter deltog dengang i forsøget, hvor der blev trukket lod. Halvdelen modtog det almindelige tilbud fra sygehuset i form af eksempelvis vejledning i ernæring. Den anden halvdel fik en skræddersyet palliativ indsats målrettet netop deres behov. Patienterne i forsøgsgruppen fik først mulighed for to samtaler med en læge og en sygeplejerske. Her tog de en snak om det, der fyldte for netop den enkelte patient, bl.a. om konsekvenserne af, at rollerne i livet og familien ofte var rystet. Det forklarer læge Lise Nottelmann, der stod bag forsøget i 2013: 

– Med én patient snakkede vi eksempelvis om, at hans søn havde købt nyt hus, og hvordan det påvirkede ham, at han ikke kunne være med til at gå og male og sætte det i stand, som han ellers ville gøre. Vi spurgte også patienterne, hvilke tanker de gjorde sig om deres fremtid. Eller vi spurgte ind til, hvordan de havde det med at have fået en livstruende kræftdiagnose og hvilke barrierer, det gav i forhold til det liv, de gerne ville leve, siger Lise Nottelmann.

Kræftpatienter får bedre livskvalitet af tidlig palliativ støtte

Resultaterne dengang viste, at patienterne i forsøget oplevede en markant forbedret livskvalitet, og at 93 pct. af dem, der deltog i programmet, ville anbefale det til andre i samme situation. Det var så overbevisende, at sygehuset efterfølgende har valgt at gøre forsøget til et permanent tilbud til kræftpatienterne. Og det er lidt af et særsyn, forklarer Anette Hygum. Hun er formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin og specialeansvarlig overlæge i palliativt team på Vejle Sygehus, som står for tilbuddet. 

– Det er det første af sin slags og vi er glade for, at det er blevet permanent. Patienterne der deltager, er rigtig glade for forløbet, og mange af dem siger, at de ville ønske, at det varede ved. Samtidig har vi oplevet stor interesse fra kolleger på andre sygehuse, som er interesseret i at høre om vores erfaringer, så måske bliver det med tiden et tilbud andre steder i landet, siger Anette Hygum.

Tæt tilknytning til palliative eksperter

Kurset kører i dag to gange om ugen på hold, hvor der højst er 10 deltagere. Et forløb er på 12 uger, og deltagerne er både uhelbredeligt syge kræftpatienter og pårørende.

Der er 12 emner, som alle på holdet præsenteres for. Det er blandt andet seksualitet, kost, søvn, fatigue – den særlige form for træthed nogle kræftpatienter oplever – og emner relateret til de nye roller som pårørende eller patient, som en kræftdiagnose fører med sig. Derudover tilbyder fysioterapeuter individuelle træningsforløb, hvis deltagerne har specifikke problemstillinger, de skal have hjælp med.

Til holdet er knyttet både en læge og en sygeplejerske, som er del af det palliative team på sygehuset. Den tætte forbindelse til det palliative team betyder, at patienterne bliver fulgt under forløbet og at eksempelvis specifikke problemstillinger bliver vendt på konferencer med det øvrige team.

Ændrer synet på palliation

Foruden den øgede livskvalitet, som patienterne oplever, har det også en anden gevinst at bringe palliation og rehabilitering tidligt på banen:

– Vi har gjort palliation mindre ’farligt’ ved at bringe det ind over patientens forløb uden at det er på det tidspunkt hvor de skal dø. De fleste som deltager i forløbet hos os, bliver derimod afsluttet fra vores afsnit og enten udskrevet til egen læge eller til kræftafdelingen, siger Anette Hygum.

I denne artikel kan du læse om Kurt, som deltog i forsøget i 2013

Mere om undersøgelsen

Projektet er støttet med 1.330.000  kr fra Knæk Cancer 2013, gennem puljen ”patienterne sætter forskerne i arbejde”

Resultaterne blev præsenteret på den amerikanske kræftorganisations (ASCO) årlige kongres om lindrende og støttende behandling i San Diego i november 2019 og de første af resultaterne fra forsøget er offentliggjort her: Nottelmann L. et al.: A new model of early, integrated palliative care: palliative rehabilitation for newly diagnosed patients with non-resectable cancer. Support Care Cancer. 2019 Jan 5. doi: 10.1007/s00520-018-4629-8. [Epub ahead of print]