Lotterivilkår ifm. Knæk Cancer 2022

Lotterivilkår ifm. Knæk Cancer 2022

Er du den heldige vinder af en ID.4 eller ID. Buzz fra Volkswagen ifbm. Knæk Cancer 2022, vinder du sammen med bilen ét års Clever Unlimited-abonnement samt installation af Clevers ladeboks på din privatadresse (DK).

Har du spørgsmål til lotteriet, kan du kontakte Knæk Cancer på tlf.: 35 25 75 40 eller mail knaekcancer@cancer.dk. Se de generelle vilkår for deltagelse i lotteriet på https://knaek.cancer.dk/da/lodtraekning, som regulerer:

 • Hvem udbyder lotteriet
 • Periode og deltagelse
 • Fortrydelsesret
 • Hvem kan deltage
 • Generelle oplysninger om præmien og gevinstafgift
 • Udvælgelse og offentliggørelse af vinderen

Derudover gælder Clever A/S’ (”Clever”) abonnementsvilkår (med undtagelse af § 3 om priser og § 5 om betaling), som bl.a. regulerer:

 • Levering
 • Installation af ladeudstyr
 • Mobilitetsgaranti
 • Brug af ladeudstyr og opladningsløsninger
 • Tekniske ændringer og forstyrrelser
 • Misligholdelse
 • Reklamation
 • Ansvar
 • Ændringsadgang

 

 1. Præmien

Clever sponsorerer den del af præmien, der vedrører Clevers produkter.

Er du den heldige vinder af en ID.4 eller ID. Buzz fra Volkswagen i Knæk Cancer 2022, vinder du samtidig:

 • ét års Clever Unlimited-abonnement til bilen. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.
 • Lån af ladeboks fra Clever, der installeres på din privatadresse (DK) og nedtages efter udløb af præmieperioden.
  • Du skal dog selv sørge for bygningsreparationer som fx maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning og nedtagning af installationer.

Abonnementet gælder kun til privat forbrug, dvs. egen sædvanlig privatkørsel eller sædvanlig understøttelse af egen erhvervsvirksomhed, hvor transport ikke er det primære formål. Det betyder, at abonnementet ikke kan benyttes til:

 • erhvervsmæssig vare- eller persontransport.
 • erhvervsmæssig brug i øvrigt, hvor kørsel er en primær del af den erhvervsmæssige brug, fx køreskole, biludlejning og udbringning af mad og varer.
 • et andet eldrevet køretøj end den elbil eller plugin-hybrid fra Volkswagen, som abonnementet er vundet sammen med.

Hvis du ikke ønsker – eller ikke har mulighed for at få en ladeboks fra Clever installeret på din private bopæl, fx fordi du bor i lejlighed – kan du ombytte præmien til et Clever Unlimited Network-abonnement. Her kan du frit oplade bilen på hele Clevers ladenetværk. Ombytning til Clever Unlimited Network berettiger ikke til udbetaling af en eventuel prisdifference.  

Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller til andre produkter og følger ikke bilen ved ejerskifte. Præmien gælder kun til privat brug.

12 måneder fra abonnementets ikraftrædelse fortsætter Clever Unlimited eller Clever Unlimited Network automatisk som et betalingsabonnement til:

 • 799 kr./md. + variabelt og forbrugsbaseret energitillæg.
  Energitillægget beregnes som den del af den gns. md. strømpris, som overstiger 2,25 kr. x dit kWh-forbrug.

Ingen bindingsperiode - du kan opsige abonnementet til udløb af gratisperioden. Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret.
Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.

Øvrige betingelser

 • Clever har ejendomsretten til den installerede ladeboks og Clevers øvrige udstyr, herunder bimåler. Du kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) Clevers udstyr og må ikke foretage indgreb i disse eller bryde plomberingen. Ladeboksen og andet udstyr kan være brugt. Installation foretages af Clever eller en af dennes samarbejdspartnere, hvor ladeboksen og andet udstyr leveres i forbindelse med installationen.
 • Følgende skal være opfyldt, for at Clever kan installere ladeboksen:
  • Accept af, at der kan laves et hul i mur/bygningselement for at trække kablet til tilslutning af ladeboksen.
  • Den eksisterende elinstallation har virksom jordelektrode.
  • Den eksisterende elinstallation har den nødvendige effekt til rådighed for at kunne levere forsyning til ladeboksen.
  • Nødvendige og relevante tilladelser er indhentet på forhånd, herunder fra ejer eller administrator af ejendommen.
  • Accept af, at der vil forekomme en kort strømafbrydelse ved opsætning af ladeboksen.
 • Clever gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at sikre, at der er tilstrækkelig strøm i ejendommen, når du oplader bilen via ladeboksen. 
 • Hvis du ønsker en anden placering af ladeboksen, end den som Clever foreslår, vil Clever imødekomme dette, såfremt det er muligt og mod betaling af de udgifter, der er forbundet hermed. Hvis du ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end indeholdt i en installation uden ekstra ydelser, etablerer Clever dette mod ekstra betaling.
 1. Persondata 

Clever modtager oplysninger om dig fra Knæk Cancer med henblik på at kunne levere præmien til dig og behandler oplysningerne med dette formål. Clevers grundlag for at behandle oplysningerne om dig er, at det er nødvendigt for at kunne levere præmien til dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Du kan læse mere om Clevers behandling af personoplysninger og dine rettigheder i Clevers persondatapolitik her