Det går pengene til

Pengene fra Knæk Cancer 2019

Når vi står sammen og indsamler penge til Knæk Cancer år efter år, er vi alle sammen med til at bekæmpe kræft.

De penge, som bliver indsamlet i år, går til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte – og fordeles i nedenstående puljer i prioriteret rækkefølge:

1
Børnecancerfonden

Hvert år får cirka 200 børn under 19 år en kræftdiagnose. Langt de fleste overlever, men mange af dem med varige skader efter den intensive behandling. Derfor får Børnecancerfonden støtte til deres arbejde for, at flest mulige børn kan overleve en kræftdiagnose og få et godt liv.

2
Nationalt forskningscenter for behandling vejledt af kræft-DNA i blodet

Målinger af kræft-DNA i blodet er et meget lovende forskningsområde, og Kræftens Bekæmpelse vil med penge fra Knæk Cancer-indsamlingen støtte et nationalt forskningscenter, der kan bidrage med forskningsresultater på højt niveau, og som samarbejder med alle relevante kræftforskere og -læger i Danmark inden for området. Målet er at udvikle og indføre metoder, hvor vi både kan stille diagnoser og afgøre den rette behandling og opfølgning ved hjælp af blodprøver, der måler kræft-DNA i blodet.

3
Ældre og kræft

Næsten halvdelen af kræftpatienterne er over 70 år, og det tal vil stige i de kommende år. Ældre er ofte mere svækkede og lider af andre sygdomme og reagerer anderledes på kræftbehandling end yngre kræftpatienter. Derfor afsætter vi penge til at undersøge, hvordan behandlingen af ældre kræftpatienter forbedres, og hvordan sundhedsvæsenet kan tage sig bedre af de ældre patienter.

4
Når kræftpatienter også har andre sygdomme

Mange kræftpatienter har også andre sygdomme, når de får kræft. Det kan f.eks. være hjertekarsygdomme, diabetes og KOL. Det gør kræftbehandlingen vanskeligere – både i forhold til at stille diagnosen, selve behandlingen og forløbet efter behandlingen med senfølger m.v. Vi har brug for viden om, hvordan man bedst behandler disse patienter, og den risiko der er, når patienten får flere slags medicin på samme tid.

5
Unge talentfulde kræftforskere

Der er unge danske kræftforskere, der har et stort potentiale som fremtidens forskningsledere. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse bruge nogle af pengene fra Knæk Cancer på at støtte unge kræftforskere. De får dermed mulighed for at opbygge en forskningsgruppe inden for blandt andet eksperimentel og klinisk kræftbehandling.

6
Forskning i personlig forebyggelse

Vi ved, at miljø og livsstil har stor betydning for vores sundhed. Og den rivende udvikling inden for genetik har givet en bedre forståelse af, hvilke grundlæggende mekanismer der ligger til grund for, hvordan miljø og livsstil påvirker sundheden. Denne pulje skal bruges til forskningsprojekter, som kan vise vej til en mere individuelt tilpasset forebyggelse, der bygger på viden om menneskers genetiske risiko for kræft - og det komplekse samspil mellem gener, livsstil og miljøpåvirkninger.

7
Forskning i personlig behandling

Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsdata og en stærk og god forskningstradition. Data bør bruges til at gøre behandlingen mere individuel, så den enkelte patient får den behandling, der netop virker hos ham eller hende. Derfor skal nogle af pengene fra Knæk Cancer brugs til forskningsprojekter, der udvikler mere individuelle behandlingstilbud.

8
Behandlingsresultater set gennem patienternes briller

Kræftens Bekæmpelse og andre har vist gode resultater med patientrapporterede oplysninger (PRO), der handler om, at patienter svarer på spørgsmål om deres helbred via spørgeskemaer, som de udfylder på tablet eller computer. Nu skal arbejdet indarbejdes i den daglige rutine, så patienternes svar bruges både til at justere behandlingen af den enkelte patient samt til rådgivning af andre patienter og forbedring af kræftbehandlingen.

9
Oplysningskampagne om HPV-vaccine til både piger og drenge

I 2017 lancerede Kræftens Bekæmpelse i et partnerskab med Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen informationsindsatsen ’Stop HPV – stop livmoderhalskræft’. Siden er den offentlige debat om HPV-vaccination blevet mere nuanceret og positiv, og flere piger bliver HPV-vaccineret. Fra i år er HPV-vaccination også blevet gratis for drenge, fordi den forebygger penis-, anal- og mundsvælgkræft. Med penge fra Knæk Cancer skal Stop HPV-kampagnen videreudvikles og målrettes både piger, drenge og deres forældre.

 

10
Nationalt forskningscenter for børnekræft

En femtedel af alle dødsfald hos børn over et år skyldes kræft. De fleste af de børn, som bliver helbredt, er plaget af fysiske og psykiske senfølger efter kræftforløbet. Vi vil oprette et nationalt forskningscenter, der skal forbedre overlevelsen for kræftramte børn markant, reducere bivirkningerne af behandlingen og forbedre børnenes livskvalitet.

Støt via SMS

SMS KNÆK til 1422


og støt med 150 kr.

Støt via MobilePay

Send et valgfrit beløb til

15 10 65

og støt Knæk Cancer

På knappen nedenfor kan du også læse mere om de projekter, der allerede har fået støtte fra Knæk Cancer, og om dem som kommer i gang i år – afhængig af det samlede indsamlede beløb.
Hver en krone tæller i arbejdet med at sikre et liv uden kræft – så lad os igen i år stå sammen, Danmark.

Læs om de projekter, der har fået/afventer støtte

Del denne side